فراخوان

 

  دومین سوگواره فیلم کوتاه عاشورایی تصویر دهم توسط موسسه فرهنگی خیریه راه ایمان با مشارکت عتبه مقدسه حسینی و با هدف اشاعه و ترویج سنت‌ها و آیین‌های حسینی به‌عنوان یک رویکرد مذهبی، ملی و فرهنگی برگزار می‌شود. در این سوگواره فیلم‌های کوتاه با ایده‌ها و داستان‌های خلاق و نو مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. داوران این رویداد از بهترین سینماگران ایران انتخاب می‌شوند و به آثار برگزیده جوایزی اهدا خواهد شد.

امید است به لطف خداوند مهربان و همراهی هنرمندان، در این سوگواره شاهد تولید آثاری ارزشمند باشیم و گامی کوچک در راستای تأثیرگذاری صحیح فرهنگ عاشورایی در اجتماعی برداریم.

اهداف سوگواره

 

 • توجه به نقش فرهنگ و سنت در آیین های حسینی
 • معرفی آداب و رسوم و آیین‌های سنتی در سوگواری های اقصی نقاط کشور و حفظ و ثبت آیین‌های سنتی برای انتقال به نسل‌های آینده
 • شناسایی هنرمندان و آثار هنری خلاق و فاخر حسینی
 • تجلی نمادها و نشانه های عاشورایی
 • شناساندن حادثه ی عاشورا و پیام آن به مردم آزاده‌ی جهان

جوایز سوگواره

 

 • نفر اول: اهدای تندیس سوگواره + لوح تقدیر سوگواره + ۵ سکه بهار آزادی
 • نفر دوم: اهدای تندیس سوگواره + لوح تقدیر سوگواره + ۴ سکه بهار آزادی
 • نفر سوم: اهدای تندیس سوگواره + لوح تقدیر سوگواره + ۳ سکه بهار آزادی
 • ۵ فیلم منتخب آرای مردمی: لوح تقدیر سوگواره + ۱ سکه بهار آزادی

گاه‌شمار سوگواره

 

 • شروع سوگواره و ثبت نام در سایت‌: اول محرم برابر با ۱۹ مرداد
 • پایان ثبت نام در سایت و ارسال آثار: اربعین حسینی، ۲۰ صفر برابر با ۵ مهر

**تا ۲۳ مهرماه مصادف با شهادت امام حسن عسکری (ع) تمدید شد**

فراخوان

 

  دومین سوگواره فیلم کوتاه عاشورایی تصویر دهم توسط موسسه فرهنگی خیریه راه ایمان با مشارکت عتبه مقدسه حسینی و با هدف اشاعه و ترویج سنت‌ها و آیین‌های حسینی به‌عنوان یک رویکرد مذهبی، ملی و فرهنگی برگزار می‌شود. در این سوگواره فیلم‌های کوتاه با ایده‌ها و داستان‌های خلاق و نو مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. داوران این رویداد از بهترین سینماگران ایران انتخاب می‌شوند و به آثار برگزیده جوایزی اهدا خواهد شد.

امید است به لطف خداوند مهربان و همراهی هنرمندان، در این سوگواره شاهد تولید آثاری ارزشمند باشیم و گامی کوچک در راستای تأثیرگذاری صحیح فرهنگ عاشورایی در اجتماعی برداریم.

اهداف سوگواره

 

 • توجه به نقش فرهنگ و سنت در آیین های حسینی
 • معرفی آداب و رسوم و آیین‌های سنتی در سوگواری های اقصی نقاط کشور و حفظ و ثبت آیین‌های سنتی برای انتقال به نسل‌های آینده
 • شناسایی هنرمندان و آثار هنری خلاق و فاخر حسینی
 • تجلی نمادها و نشانه های عاشورایی
 • شناساندن حادثه ی عاشورا و پیام آن به مردم آزاده‌ی جهان

جوایز سوگواره

 

 • نفر اول: اهدای تندیس سوگواره + لوح تقدیر سوگواره + ۵ سکه بهار آزادی
 • نفر دوم: اهدای تندیس سوگواره + لوح تقدیر سوگواره + ۴ سکه بهار آزادی
 • نفر سوم: اهدای تندیس سوگواره + لوح تقدیر سوگواره + ۳ سکه بهار آزادی
 • ۵ فیلم منتخب آرای مردمی: لوح تقدیر سوگواره + ۱ سکه بهار آزادی

گاه‌شمار سوگواره

 

 • شروع سوگواره و ثبت نام در سایت‌: اول محرم برابر با ۱۹ مرداد
 • پایان ثبت نام در سایت و ارسال آثار: اربعین حسینی، ۲۰ صفر برابر با ۵ مهر

**تا ۲۳ مهرماه مصادف با شهادت امام حسن عسکری (ع) تمدید شد**